Próba wysiłkowa - badanie wysiłkowe EKG - polega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku fizycznego. Badanie najczęściej wykonuje się podczas marszu na bieżni z ruchomym chodnikiem. W zapisie EKG wykonywanym przy wysiłku pojawić się mogą zmiany, które nie występują w zwykłym, wykonywanym w spoczynku badaniu EKG.

 

KARDIOLOG KIELCE