Badanie metodą Holtera jest badaniem EKG, które polega na ciągłym i nieprzerwanym monitorowaniu rytmu i częstości pracy serca w ciągu doby. Nazwa tej metody badania wywodzi się od nazwiska wynalazcy komputerowej analizy zapisów EKG - amerykańskiego biofizyka Normana Holtera.

Badanie najczęściej trwa dobę. Podczas badania metodą Holtera pacjent nie powinien ograniczać normalnej aktywności fizycznej. Badanie ma na celu wykrycie nieprawidłowości czynności serca, które mogą występować w różnych warunkach (podczas pracy, uprawiania sportu, wykonywaniu codziennych czynności, odpoczynku, czy nawet snu). Zapis EKG metodą Holtera dokonywany jest w niewielkim urządzeniu, które przez czas trwania badania pacjent nosi ze sobą.

Typowymi wskazaniami do wykonania EKG metodą Holtera są:

  • omdlenia i zasłabnięcia (przy poszukiwaniu podłoża kardiologicznego),
  • diagnostyka zaburzeń rytmu serca,
  • blok serca (nieprawidłowość polegająca na spowolnieniu pracy serca),
  • choroba niedokrwienna serca,
  • kontrola pracy stymulatora serca (u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem serca).

 

KARDIOLOG KIELCE